Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

Realita vo franchisingu - realitný franšízing


Je to malá hra so slovíčkom reality. Franchising, samozrejme, ponúka možnosť aj v realitách, ale v súčasnosti azda dôležitejšou otázkou je realita vo franchisingu - na Slovensku. Franchising je odbytový systém, prostredníctvom ktorého sa predávajú výrobky, služby alebo technológia. Spočíva v úzkej a stálej spolupráci právne samostatných a finančne nezávislých podnikov. Franchisor je spoločnosť, ktorá úspešne funguje na trhu niekoľko rokov a má overenú koncepciu podnikania so známou značkou. Pri rozširovaní firmy však nevolí klasický spôsob pobočiek so zamestnancami, ale ponúkne svoje vedomosti, skúsenosti a známu značku nezávislému podnikateľovi vo forme licencie. Preto sa aj franchisorovi hovorí "poskytovateľ licencie“. Kto je kto? Franchisant je nezávislý podnikateľ, ktorý má chuť podnikať, je cieľavedomý a vytrvalý a kúpi franchise licenciu úspešnej spoločnosti. Franchisant, hovorí sa mu aj "prijímateľ licencie“, získava okrem know-how a práva podnikať pod úspešnou značkou aj stabilného a dlhodobého partnera. O rozdieloch Rozdiel medzi kúpou jednoduchej licencie a franchise licencie je v tom, že pri kúpe jednoduchej licencie má podnikateľ právo využívať len značku so striktnými predpismi (a všetko ostatné je jeho starosť), pri franchise licencii je podnikateľ okrem vyššie spomínaného aj zaučený, podporovaný a vedený franchisorom. Je to ako kúpa hotového podnikania na kľúč! Kde všade Franchisingové podnikanie možno nájsť v každej oblasti: v službách, napríklad realitné kancelárie "realitný franšízing", v stavebníctve, reštaurácie, nábytok, odevy, automobilový priemysel, reklama, atď. Hoci sa koncepcie jednotlivých podnikaní líšia, sú niektoré zásadné body, ktoré charakterizujú franchisingové podnikanie: Franchisingová zmluva tvorí základ na spoluprácu vo franchisingovom systéme. Do hĺbky sa zaoberá partnermi, právami a povinnosťami jednotlivých zmluvných partnerov, obchodnou činnosťou, reklamou a ďalšími skutočnosťami. Franchisingový manuál je hlavným zdrojom informácií franchisanta. Franchisingový manuál je dokument obsahujúci všetky relevantné údaje, postupy a inštrukcie na podnikanie. Manuál sa, samozrejme, tiež líši podľa koncepcie. Napríklad pri kaviarni v štýle írskeho pubu je v manuáli presne opísaný vzhľad, detailne vypracované uskutočnenie interiéru, nákresy vzorov drevených nosných stĺpov, atď. Samozrejmosťou je opis receptúr, otváracích hodín alebo spôsob účtovania. Nezriedka sa stretávame aj s manuálom, ktorý predpisuje spôsob správania sa ku klientom. Franchisingový manuál je detailný opis celého systému úspešného podnikania, a preto nečudo, že sa stráži ako oko v hlave. Vypracúvajú sa smernice na úschovu a prácu s manuálom! Vstupný poplatok platí franchisant (prijímateľ licencie) v čase podpise zmluvy. Nazývame ho aj cena licencie. Franchisant si týmto poplatkom kupuje know-how, čiže podnikanie na kľúč. Licencia zakúpená zo zahraničného zdroja (franchisor a franchisant majú sídlo firmy v rozdielnej krajine) sa nazýva master licencia. Master-licencia zvyčajne obsahuje právo na poskytovanie ďalšej licencie na domácom trhu franchisanta (jednoduchá licencia). Čo je royalty Royalty je poplatok, ktorý platí franchisant poskytovateľovi licencie mesačne a je to poplatok za služby, vypočítané percento z obratu alebo fixná suma. Môže, no nemusí byť súčasťou zmluvy medzi partnermi. Dôležitým momentom franchisingu je partnerstvo. Kúpa licencie nepozostáva len v odovzdaní dokumentov a zmlúv, ale úvodné zaškolenie a sústavnú, dlhodobú spoluprácu partnerov (franchisora a franchisanta). Vo franchisingovom reťazci je každý člen, poskytovateľ i prijímateľ samostatným právnym subjektom, podniká na vlastný účet, hoci podnikateľská samostatnosť a iniciatíva prijímateľa je čiastočne ohraničená celkovou marketingovou koncepciou poskytovateľa. Spolupráca a systém Vo franchisingu ide v princípe o jednoduchú filozofiu: prebrať vyskúšaný systém a pri osobnom nasadení vykonať kvalitnú prácu pre zákazníka a zarobiť pritom ešte i peniaze. Spoluprácu na franchisingovej báze sa odporúča každému, kto nechce špekulovať a hľadá, čo by mohol robiť. Pozitívom je vyvážený vzťah, zabehnutý systém, jednotná marketingová politika. Všetko je už vymyslené a stačí len robiť. Pôvodný význam pochádza z francúzskej frazeológie, kde "la franchise“ značí oslobodenie od cla, daní. V neskoršom význame sa potom v anglo - saskom prostredí jedná o povolenie súhlasu využívať na komerčné ciele, ktoré prislúchajú inému. V súčasnosti sa už i vo Francúzsku toto slovo používa v komerčnom zmysle ako právo odbytu. Franchising vznikol koncom 19. storočia v USA. Prvým užívateľom (1860 - 1863) bola spoločnosť s priemyselným odbytom šijacích strojov značky SINGER. General motors zaviedla franchisingovú formu predaja automobilov v roku 1898. Rozvoj začal najmä po 2. svetovej vojne nielen v USA, ale i v západnej Európe ako reakcia na zmenené podmienky konkurencie a odbytu. Na začiatku 50. rokov sa v USA otvorili už dnes svetoznáme franchisingové firmy HOLIDAY IN, McDONALD'S, ktoré dali základ dynamického rozvoja franchisingu v jeho dnes najtypickejšej podobe v oblasti reštauračného stravovania a rýchleho občerstvenia. Rozšíril sa aj do podnikania v hotelovej sieti, v obchode s elektronikou, z nehnuteľnosťami, v doprave v podobe dopravných agentúr, v prenájme áut, v maloobchodnom predaji vo všetkých druhoch tovaru, v poskytovaní podnikateľských a odborných služieb a pod. Franchisingové podniky v USA vyrábajú cirka 15 % HNP. V súčasnosti 1 z 3 USD prechádza už franchisingom a predpokladá sa, že v roku 2000 to bude každý 2 USD, to znamená polovica maloobchodného obratu bude realizovaný prostredníctvom franchisingu. Náklady franchisingu Poplatky za využívanie franchisingového systému - know-how franšízora sú osobitnou časťou zmluvy. V najjednoduchších prípadoch platí odberateľ dodávateľovi franchisingu určité poplatky: 1. jednorázový vstupný poplatok za ponechanie a využívanie know-how 2. priebežné členské poplatky platené mesačne buď: a) v určitom objeme b) v % obratu 3. poplatky za ďalšie služby napr. licenčné, za reklamu atď. Úhrady za franchisingové služby - problém úhrady za franchisingové služby, t. j. otázka, akým spôsobom by slovenský franšízant platil dodávateľovi franchisingu základné a priebežné poplatky, predstavoval jeden zo základných problémov pri tomto spôsobe podnikania. Išlo o spôsob zaplatiť v zodpovedajúcej voľne zameniteľnej mene. Vyriešilo sa to zavedením vnútornej konvertibility Sk. Podniky tak nadobudli možnosť nakúpiť za slovenské koruny voľne zameniteľnú menu, ktorou môžu uhrádzať svoje záväzky voči zahraničnému dodávateľovi. Odstránila sa tým jedna z podstatných prekážok podnikania v tejto oblasti. Vnútorná konvertibilita koruny umožňuje našim podnikom uhrádzať zahraničné záväzky. Podľa odborníkov Výhodou franchisingu je možnosť získať úver od: a) našej banky b) zahraničnej banky (zahraničnú menu môže získať len so súhlasom NBS) c) priamo od dodávateľa franchisingu Z toho vyplýva, že po vrátení úveru pracuje podnik samostatne, nie je vlastníctvom zahraničného podnikateľa. V našich bankách je problematika franchisingu zatiaľ nová. Neexistuje tu nijaký program poskytovania zvýhodnených úverov prípadne jednorázových finančných výpomocí. V krajinách s rozvinutou trhovou ekonomikou sú možnosti získania úveru lepšie. Úloha bánk je tu však rozhodne nezastupiteľná ako na začiatku, tak i počas podnikateľskej činnosti. Franchisingové systémy sú teda systémami, ktoré združujú podniky nielen výrobné a odbytové, ale aj iné subjekty potrebné pre utvorenie uceleného reťazca, v ktorom banky zaujímajú jedno z najdôležitejších miest. zdroj: living.hnonline.sk/clanky/hnreality/realita-vo-franchisingu