Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

Nadobudnutie alebo predaj nehnuteľnosti treba oznámiť


Získanie alebo predaj domu či bytu musíte oznámiť Stali ste sa hrdým majiteľom bytu, domu či pozemku? Musíte to do tridsiatich dní oznámiť na mestskom či obecnom úrade v tom katastri, kde sa nehnuteľnosť nachádza. A je jedno, či ste ju kúpili, zdedili, vydražili nehnuteľalebo vám ju niekto daroval. „Predávajúci si ešte niekedy myslia, že predajom nehnuteľností sa pre nich skončili i daňové povinnosti. No oznamovacia povinnosť platí nielen pre nadobúdateľov, ale i pre nich,“ pripomína Peter Michalička, vedúci oddelenia miestnych daní a poplatkov Magistrátu Bratislavy. Každý, kto tak neurobí, môže dostať pokutu. Fyzická osoba najmenej 6,63 eura, právnická najmenej 66,38 eura. Hlásiť musíte aj zmeny Oznamovacia povinnosť sa vás týka aj vtedy, ak nastali nejaké zmeny vo vašom vlastníctve. Napríklad ste nehnuteľnosť predali, alebo vám bolo vydané stavebné povolenie na stavby, nadstavby a prístavby alebo kolaudačné rozhodnutie. Oznámiť úradu musíte aj to, ak došlo k zmene jej užívania – napríklad doteraz ste v nej bývali, teraz ste ju začali používať pri podnikaní. Má to totiž vplyv na výšku dane. Najmä fyzické osoby na túto povinnosť často zabúdajú. Pri kontrole však na to samosprávy ľahko prídu. „Predovšetkým porovnávame plnenie oznamovacej povinnosti a podávanie daňového priznania s údajmi v katastri nehnuteľností. Na základe zmluvy s katastrom máme aktualizované údaje o vlastníckych vzťahov, čo nám umožňuje skontrolovať takmer každého daňovníka,“ vysvetlil Vladimír Petrík, vedúci oddelenia miestnych daní a poplatkov v Nitre. Čierne stavby kontrolujú na základe ortofotomáp v súčinnosti so stavebným úradom. „Fyzická kontrola priamo v teréne slúži na zistenie účelu využitia stavby – napríklad podnikanie v rodinnom dome. V prípade zistenia nesplnenia daňovej povinnosti daňovníkovi daň dorubíme a uložíme sankciu. Výška pokuty je individuálna. Prihliada sa najmä na závažnosť, dobu trvania a následky protiprávneho konania,“ dodal Petrík. V Košiciach si oznamovaciu povinnosť plní okolo 80 percent občanov a takmer 100 percent právnických osôb. „U firiem si túto povinnosť neplnia väčšinou tí, ktorí sú neplatiči dane,“ povedal Jaroslav Vrábeľ. Kontrolujú vykonávajú priamo na mieste – napríklad počet podlaží, druh využitia nehnuteľnosti, cez kataster, súčinnosťou so stavebnými úradmi. Podľa Petra Michaličku z Bratislavy funguje aj pomerne nezávislý mechanizmus kontroly. „Ak vlastník predá nehnuteľnosť a prestane platiť daň, správca dane je povinný zaslať výzvu na zaplatenie dane z nehnuteľnosti, a tu sa potom preukáže opodstatnenosť daňovej povinnosti pre predávajúceho i kupujúceho. Toto všetko je už však za cenu sankcií.“ Aj daňové priznanie Podaním oznámenia o nadobudnutí nehnuteľnosti, pozemku, stavby alebo nebytových priestorov sa vaše povinnosti nekončia. Budete musieť do 31. januára 2011 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Rozhodujúci je pritom stav vlastníctva k 1. januáru 2011 potvrdený katastrom. Daňové priznanie treba podať aj vtedy, ak nastala dôležitá zmena oproti predchádzajúcemu roku. Pre daňovníka to znamená znova podať daňové priznanie nielen za nehnuteľnosť pri ktorej došlo k zmene, ale aj za všetky ostatné nehnuteľnosti, za ktoré už bolo v minulosti podané priznanie. Vlastníci, ktorí už v predchádzajúcich rokoch podávali daňové priznanie, nemusia tak robiť opakovane každý rok, ak nenastali vo vlastníctve a užívaní nehnuteľnosti žiadne zmeny. Daňovú povinnosť si splnia zaplatením dane po zaslaní výmeru. Ak ste podali do 31. januára tohto roku daňové priznanie a až teraz ste zistili, že ste sa v ňom pomýlili, môžete podať tak ako pri zdaňovaní príjmu dodatočné daňové priznanie. Musíte tak urobiť najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie. zdroj: hnonline.sk zo dňa 14.04.2010