Vývoj realitného trhu 2010 - 2011
Vývoj realitného trhu 2010 - 2011

Podľa štatistických údajov vypracovaných katastrálnymi úradmi SR, za obdobie od roku 2002 po rok 2009 sa počet vkladov doručených na katastrálne úrady takmer zdvojnásobil. Krivku rastu doručených vkladov vidno z priloženého grafu. Až na prelome roku 2008 došlo k zmene, vlastne začiatkom krízy v USA, ktorá sa preniesla aj na európske krajiny, vrátane Slovenskej republiky. V roku 2010 vidno rast počtu doručených vkladov aj kvôli ohlásenej možnosti zavedenia daňovej povinnosti a veľká skupina kupujúci poriešila kúpu svojej nehnuteľnosti ešte v minulom roku. 

 

Na prelome roka 2011 vidno pokles vkladov, tak ako sa dalo očakávať a v nasledovných mesiacoch dopyt po nehnuteľnostiach opätovne rastie.

 

I keď v minulom článku sme už popísali, ale pre nových čitateľov pre istotu spomenieme, že štatistika uvádza vkladové konania, čo zahŕňajú prevody vlastníckeho práva - kúpnopredajné zmluvy, darovacie zmluvy a zriadenie záložných práv (pre účely čerpania hypotekárnych úverov).

 

Grafy zobrazujú počty prijatých návrhov na vklad za jednotlivé roky (SR) alebo po okresoch:

  • Bratislava
  • Banská Bystrica
  • Košice
  • Nitra
  • Prešov
  • Trenčín
  • Trnava
  • Žilina

 

Vývoj realitného trhu 2010 - 2011

Vývoj realitného trhu 2010 - 2011

Vývoj realitného trhu 2010 - 2011

Centrála spoločnosti Realitné odkazy Najkvalitnejší balík služieb

NEGOTIANT Group, a.s. 

sídlo: Za kasárňou 1,

831 03 Bratislava - NovéMesto

 

mobil: 0905 685 274

e-mail: info@negotiant.sk

web: http://www.negotreal.sk

web: http://www.negotiant.sk

Realitná komora Slovenskej republiky

Reality na Facebooku

Realitný video kanál

Realitné blogy

Virtuálne reality na AppStore

Chcem si otvoriť vlastnú pobočku

Chcem si rezervovať realitného makléra

Chcem sa stať členom klubu Negotiant

 

 

Najkvalitnejší balík realitných služiebNajkvalitnejší balík realitných služieb

NEWSLETTER - prihlásenie na odber+ =

 
 
+ =